Lịch sử phát triển

NĂM 2015 - Nay

2021-02-18 22:59:01

Hoàn thiện hệ thống 5 cơ sở: 50-52-54-56-57 Trần Tống (Địa chỉ duy nhất)

Xem tiếp

NĂM 2011

2021-02-18 22:58:26

Tập trung xây dựng cơ sở 1 tại 50 Trần Tống

Xem tiếp

NĂM 2010

2021-02-18 22:57:50

Cẩm Anh xây dựng chi nhánh 3 tại Điện Biên Phủ

Xem tiếp

NĂM 2003

2021-02-08 09:52:55

Cẩm Anh mở chi nhánh số 2 tại 54/4 Nguyễn Hoàng

Xem tiếp

NĂM 1997

2021-02-08 09:47:05

Cẩm Anh được thành lập bởi CEO Ngô Thị Cẩm tại 45 Đỗ Quang

Xem tiếp

Thông tin liên hệ

  • 50-52-54-56-57 Trần Tống - Thanh Khê - Đà Nẵng
  • 0904 083 107
  • trungtamthammycamanh@gmail.com

Khóa đào tạo